عشق بی وجود

دنیا روسرم خراب شد وقتی گفتی نمیخوام
دیگه حتی یک دفعه پا بزاریی تولحضه هام
چشام از اشک پرشدن وقتی شنیدم حرفات و
اخه حق من نبود بگیریی از من چشات و
تو که میگفتیی من و قد ی دنیا دوس داریی
چی شده میخوای من و تو تنهایی جابزاریی
توخودت گفتی تا اخرش میام هرجا بریی
چه جوریی دلت اومد ساده از عشقم بگذریی
تو نگات پیش من اما دلت جای دیگس
ازتو چشمات میخونم دلت پی یار دیگس
من به عشقت قانعه بودم واست میمردم همیشه
یادته گفتی به من زندگی بی تو نمیشه
ولی روحرفت نموندیی زدیی زیر هرچی بود
دلم و ارزون فروختی به یک عشق بی وجود
نبودیی ندیدی بی تو چی کشیدم تو این زمونه
اخه رسم عاشقی نیست که دلی تنها بمونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: