پیچیده

پیچیده
دارم اشک میریزم تو آغوشت
باید سخت رفت از آغوشت
بارون این روزا دلگیره
باید بزارم باز سر روی دوشت

اگه بری اشکامو من چیکار کنم
اخمه نگامو با خنده کی وا بکنم
خدا میدونه زخممو برای کی باز بکنم
آخه بری فصل ترانه هامو با کی آغاز کنم

نشتن کنار تو شده برام یه خاطره
تو خوندن ترانه ها فقط خداست که یاوره
تو این هوای بی کسی چرا بازم نمیرسی
تو لحظه های زندگیت ترانه های من
شده فقط برات یه خاطره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: