باید میگفتی…

تحملش سخته برام، باور این دل نمیشه …
یهو بذارئو بره..اون که میگفت هست همیشه

منی که با تو بود دلم..به زیر این سقف کبود
باید میگفتی که دلت..تو دست من یکی نبود

باید میگفتی آخره این همه عشقو خاطره
یکی باید تنها بشه .. یکی دلش میخواد بره

باید گاهی بد میشدی.. کاش که نبودی خوب زیاد
اونجوری میشد که دلم با رفتنت کنار بیاد . . .

باید میگفتی دل نبند که من فقط رهگذرم
نگفته رفتیو حالا…چیکار کنم با باورم. . .

چیکار کنم با عکس تو..با این شبا…با خاطرات
با این امید لعنتی… که میگه اون یروز میاد

اگه کسی پرسید ازت چی شد پس اون عشق قدیم..
بگو زیادی عاشقه… باهم کنار نیومدیم…
Hajbabai

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80961کپی شد!
873
۱۶