بلقیس

تو کوچه های تنهایی ، بهانه ی ســـردت شدم
تو شرجی های روزگار، پیاله ی دردت شدم
***
چه صداهای عجیبی ، همه با آهنگ شـــــــادی
بی هدف می گردی در دل ، باد،بادک توی بادی
***
تو سرت دردم کشیدی ، با تعارف خیلی گفتی
کوهِ یخبندانِ عشقی ، در خیانت خیلی سفـتی
***
تو یه مهره مار ماهی ، حسِ من در جا کشیدت
وقتی رو دردم نشستی ، از دلم یکجا بریدت
***
فک نکن، ساده دلم من ، رو سرت کلاه می بارم
باخدا، ترسی ندارم ، نیش دل صد نیش مـــــارم
***
می تونم با تو بشینم ، در کنارت عاشقانه
تو نمی بینی وجودم ، اما هستم صادقانـه
***
شهر دلها طی نمودم ، با پرش های خیالـــــــــــــی
لحظه لحظه در دیارت ، پرواز کردم روی قالی
***
شب و روز پیشِ تو بودم ، خواب رفته چشم بازت
سایه ی من و ندیدی ، غرق کرده ســـــــــرو نازت
***
روی موج دل شنا کن ، تو سرازیری قشنــــــگِ
غارِ آبِ تاب خورده ، همچو گیسویت سه رنگه
***
بی بهانه عاشقم باش ، عشقِ بی چون و چرایی
شرط ، باریدن حرامِ ، اصل ، قانونِ خدایـــــــی
***
مثلِ بلقیس سباء رو ، می کشم دل در کنارم
با سلیمان هم دعایم ، تاج و تختِ تو میارم
***
سوخت تنهایی زهر دو ، چون که بلقیس ناز کرده
با سلیمان زندگی رو ، عشق حق آغاز کــــــرده
***
جاسم ثعلبی ( حسّانی) ۱۵/۰۸/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8091کپی شد!
975
۶