◆ دیــــــــــوار ◆

بیــــــنِ منُ تو ؛ فاصله ؛ دیــــــــوار میشه
سهمِ دلامون ؛ حســـرتِ دیـــــــــدار میشه

چشمامو میبندم ؛ ولی هر روز ؛ قلبــــــم
با بی قراری های تـــــو ؛ بیــــــــدار میشه

بیـــــنِ منُ تو ؛ فاصله ؛ نقشـــی نداره
وقتی خیالت ؛ واسه من ؛ غمخـــــوار میشه

هر تیکه از تن پوشِ این دیـــــــوارِ سنگی
با طرحِ دوستت دارم(ه)ام گلــــــــــدار میشه

وقتی به رسمِ معجزه عاشق شه دیــــــوار
سهمِ دلـــش پنجـــــره ای تبــــــــــدار میشه

روزی که جـــــــادویِ دعاهامــــــون اثر کرد
توی نگــــــامون این غـــزل تکـــــــرار میشه

" مریم جعفرزاده "

https://www.academytaraneh.com/80907کپی شد!
1000
۴۱