قهر

دلم بارونیه امشب ندارم از دلت سهمی
نمیدونم چطور میشه که این اندازه بیرحمی

تو قهری با چشام انگار که دنیا رو نمی بینم
یه حسی تو دلم هستش که بی اندازه غمگینم

آره تقصیر من بوده شکسته قلب آرومت
کجا میری بدون من!؟ بیا اینجاست خانومت

میدونم خیلی دلگیری نبودم یار غمخوارت
ولی باور بکن قلبم هنوزم هست بی تابت

نذار تنها منو عشقم بیا آروم و مردونه
که قلب عاشقم هیچ جا بدون تو نمی مونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: