خوش بخت ترین آدم

تقدیم به صلاح زواوی سفیر فلسطین در ایران با احترام به اندوه سنگینش…
خوشبخت ترین آدم این شهرم
وقتی که تو هستی کنار من
ممنونم از خدا که خلقت کرد
و تو که می سازی با دار و ندار من
تقدیم به چشمات،احساس…
مردی که یک دنیا دوست داره
آرامشش مرهون حرفاته
از زندگیه بی تو بیزاره
مردی که جز با تو نمی خنده
جز در کنار تو نمی خوابه
حتی علی رغم سن و سالش
از دوری تو باز بی تابه
محتاج لطفتم، نگیر ازمن
بخشایش هرم نفسها تو
مثل اجاقی گرم روشن باش
تا آب شه برفای غم با تو!

https://www.academytaraneh.com/80879کپی شد!
1009
۱۷