جنون -….به زودی باصدای محمودصفدری

گناهم فقط عشق بودو جنون
جنونی که افتاد توی سرم
به حدی تورو دوست دارم اگه
بمیرم,محاله ازت بگذرم

گناهم فقط عشق بودو جنون
جنونی که با دیدنت جون گرفت
تورو دیدمو قصه اغاز شد
تورو دیدمو باز بارون گرفت

چه سخته تماشات از راه دور
تحمل ندارم دیگه بسمه
هوا بی تو هرروز بارونیه
هنوز عکسهای تو تو دستمه

تب خنده های تو واگیر داشت
یه واگیر ازجنس دلبستگی
خیال تو,تو هرنفس بامنه
چه شیرینه روزای وابستگی

تو انقدرخوبی که دیوونتم
تورو دوست دارم همین جا بمون
گناهم پرستیدنت بودو بس
گناهم فقط عشق بود و جنون

https://www.academytaraneh.com/80799کپی شد!
1080
۱۵