ای دل ..ای خدا خدا ..

سلام ..اینم گفتگوی ما هم با خدا هم بندگان خدا..هم خودم هم خدای خودم هم دوستان خودم ..شماها ..! هم به در گفتیم هم دیوار شنید.. !
امیدوارم که بند ترجیعش که ای دل ای خدا خدا است .. جوریکه برای خودم لطف داره برای شمام اینجور باشه و ملال انگیز نشه ..آدم اونیکه دوست داره رو میخواد زیاد صدا بزنه ..! نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دل یه کم تاب بیار ..که غُصّه عاره..
ای دل ..ای خدا خدا

دو روزه عمر ..این حرفا رو نداره ..
ای دل ..ای خدا خدا

دل که دریایی شد..خب موج ُ داره ..
ای دل ..ای خدا خدا

فک (ر) نکن طوفان ازَش دس (ت) ور میداره ..
ای دل ..ای خدا خدا

میگن این دنیا ی کِشته ..کشتزا ره ..
ای دل ..ای خدا خدا

میبَره هرچی رو دستامون بکاره..
ای دل ..ای خدا خدا

خیر و نیکی بکار .. بدی نیاره..
ای دل ..ای خدا خدا

هر کی که بدی کنه ..حالش چه زاره ..
ای دل ..ای خدا خدا

بارون ِ .. رحمت از ..خوبی میباره ..
ای دل ..ای خدا خدا

معنی ِ یه غنچه َم ..فصل ِ بهاره ..
ای دل ..ای خدا خدا

غنچه باش از نَقَس ِ تو گُل بباره ..
ای دل ..ای خدا خدا

""""" """""""

خدا بشنو ..حالا ..گفتن نداره..!
ای دل ..ای خدا خدا

خدا ..دل تاب ُ از عشق تو داره ..
ای دل ..ای خدا خدا
دستاتو بده تا بنده ت کم نیاره..
ای دل ای خدا خدا

https://www.academytaraneh.com/80772کپی شد!
1190
۴۲