خالی شده دنیام بدونِ تو

خالی شده دنیام بدونِ تو
این زندگی محکوم به تغیره
بوی تورو میده همه دنیام
عطری که قلبم تو هَواش گیره

عادت شده تنهاییام اما
هر شب تو رویاهام تو میباری
چتری نمی خوام زیرِ این احساس
غرقم تو این تصویرِ تکراری

((توسردیُ معنای این سرما
یعنی که تو میریُ من اما
مغلوب این رویایِ بی رحمم
مغلوب این روزایِ بی فردا))

من گفته بودم پای این احساس
دنیامُ با عشقم به تو دادم
باور نکردی رفتی و امروز
من پای حرفم با تو ایستادم

این قصه دلگیره ولی این مَرد
تودام این تنهایی افتاده
داره همه دنیاشُ میزاره
پای همین تنهایی ساده

((توسردیُ معنای این سرما
یعنی که تو میریُ من اما
مغلوب این رویایِ بی رحمم

مغلوب این روزایِ بی فردا))

https://www.academytaraneh.com/80628کپی شد!
1116
۱۸