جانماز عشق

خسته از این همه دوری
خسته از صبر و قرارم
خسته از نگاههایی
که به جاده می سپارم
شاید از راه برسی تو
شاید امشب مال من شی
توی اوج بی کسی ها
واسه پروازی دوباره
بیایو دو بال من شی
شاید امشب ماه بیاد و
سهم دسته ما دوتا شه
شاید امشب خدا بخواد
عشق من تو دلت جاشه
سر جانمازه عشقم
برای دیدن چشمات
تا سحر دعا میکردم
برای داشتنه دستات
بیا تا قلب شکستم رنگ دلهره نگیره
بیا تا این دل خسته پیشه تو آروم بگیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80559کپی شد!
558
۵