من عاشقتم

من عاشقتم بمونیم توو رویاها
میخوام باشیم تا ابد تا همه جا
میدونم سخته نباشم من کنارت
کنارتو دوشادوش و یه همرا

من عاشقتم بمونیم اینجا اونجا
کنار هم روی موجای دریا

چی داری تو پشته برق نگاهت
عشقو مهر دوتا چشمه سیاهت

چی داری تو تووی دستای گرمت
قلبی از عشق با دله بی گناهت

با اون صدات بازم منو صدا کن
با چشماتم اشاره ای به ما کن

با لبخندو با قلبه مهربونت
یه یادی کن از ما و خاطراتت

https://www.academytaraneh.com/80525کپی شد!
1088
۱۷