سرنوشت

سر روی شونت می ذارم چونکه پروبال ـ منی

گفته بودی مدتیه همش به دنبال ـ منی

نگا نکن که سرنوشت تقدیرمونو بد نوشت

خودت می دونی بهترین هدیه ی امسال ـ منی

اسمم زمانی شد قشنگ که میم گذاشتی آخرش

با اون یه حرف گفتی به من که جزو اموال ـ منی

این ضربان ـ قلب ـ من به عرش ـ آسمون رسید

وقتی بهش گفتم که تو تعبیر ـ این فال ـ منی

نخ کش شده زندگی ام چونکه دلم گیر ـ تو بود

بعد ـ خدا تو بهترین معبود و تمثال ـ منی

صبرم دیگه تموم شده نگو فراموشم بکن

توو غربت _عالم عشق کلبه ی آمال _منی

حلقه ی عشق _تو شده طناب _دور _ گردنم

نزن به زیر _پای من نگو که غسال _منی

قلب _زبون نفهم _من قسمتو حالیش نمیشه

همش میگه مال_ منی مال_ منی مال_م نی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80496کپی شد!
705
۱۸