حرف تازه

هر چند پر از غصه
هر چند دلت خسته س
باید بخونی از
لب هایی که بسته س

وقتی نتابه عشق
دنیای ما تاره
هر عشق یه آغازه
تصویر نو داره

از عشق سخن گفتن
بی حد و اندازه س
تا آخر دنیا
عاشق شدن تازه س

مهتاب یه خانومه
که شب واسش ترمه س
الهام بگیر از عشق
از ماهی که تو چشمه س

دنیای تکراری
تقصیر آدمهاست
باید که عاشق شی
وقتی دلت تنهاست

حسام عاشوری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: