من واینجا کاشتی

خودت به من گفتی/با دلت درگیری

اگه بیای این بار/دستام ومی گیری

 

تو چشام گفتی/عشق و می بینی

از نگاه من/ عشق ومی چینی

 

به دلم می گفتی/باعشقم آرومی

امشب که پرشورم/توبامن می مونی

 

قلبم و دزدیدی/دلم و تو بردی

می دونی دردام و/دست بادسپردی

 

توچشم اشکم رو/واسه من دنیا رو

تو گلو بغضم رو/این همه رویا رو

 

تنها توگذاشتی/من واینجا کاشتی

یه دنیا تنهایی/تو واسم گذاشتی

 

توی آغوش تو/چه شبا آرومم

ولی بازم دیوار/می کنه ویرونم

 

یه روزی شادی رو/تو به قلبم دادی

عشق وآشنا کردی/به دلم غم دادی

 

واسه من میمردی/اما دل سوزوندی

توشبای غمگین/رفتی و نموندی

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8036کپی شد!
598
۱۱