***چشمات***

سگِ چشماتو دوس دارم
 نبودن هاتو منحل کن 
همه دلواپسی هامو
 با یه لبخند ناب حل کن

 تو دنیای منی عشقو
 با چشمای تو فهمیدم
برای لمس آغوشت
 باهر احساسی جنگیدم

باهرحسی که بِم می گفت 
به دنیایِ تو بدبین شم
 به چشمای تو وابستم
 بایدکه بیشتر ازاین شم 

منو باور کن از عشقت
 یه دیوونم یه دیوونه
 کنارم باشی هیچ دردی
 توو این خونه نمی مونه

منو جذبِ خودت کردی 
باچشمایی که سگ داره
بگیر دستامو محکم تر 
دلم تنهات نمی ذاره

https://www.academytaraneh.com/80347کپی شد!
1019
۴۰