سردرگمی

سردرگمی احساس خوبی نیس
وقتی ستاره ات برق کابوسه
وقتی که هر روزت توو این غربت
توو حسرت دیروز میسوزه!

سردرگمی احساس خوبی نیست
وقتی شکستت میده تنهایی
راهی به سمت تو نمیبینم
پشت کدوم بیراهه، پیدایی!؟

تقدیر این جاده رسیدن نیست
میره تا جایی که نفس داره
انگار خداهم پشت این پرده
توی طلسم جاده دس داره!

حال منو هیشکی نمی فهمه
از بس که از این زندگی خسته ام
من توو قمار داشتنت حتی
روو زندگیمم شرط میبستم!

سرگیجه میگیرم از این حالت
گاهی یه احساس جنون دارم
وقتی هوای قلبم آشوبه
وقتی که این بغضو نمیبارم!

https://www.academytaraneh.com/80315کپی شد!
1484
۴۹