خونسردی ظاهری

توی کوچه های همیشه شلوغ
قدم میزنم تا تو یادم بری
به دنیا دروغ می گم احساسمو
با لبخند و خونسردی ظاهری

کدوم لعنتی عطرتو میزنه؟
باید دور شم من ازش خیلی زود
نمی خوان بدونِ تو آروم شم
همین آدمای همیشه حسود

حواسم باید پرت می شد ازت
چقد از کنارِ من آدم گذشت!
ولی رنگ چشماش شبیه تو بود
کسی که الان از کنارم گذشت

یه سایه شدی روی تنهاییام
چی کار کردی با دنیای من؟ببین
پر از انفجارِ حضورت شدم
شده زندگیم مثل میدونِ مین

چه تلخه که بشقاب خالیِ تو
توُ هر وعده با من غذا می خوره
چقد جای تو خالیه این روزا
دل من ولی از نبودت پُره

توی کوچه های همیشه شلوغ
قدم میزنم تا تو یادم بری
به دنیا دروغ می گم احساسمو
با لبخند و خونسردی ظاهری

https://www.academytaraneh.com/80210کپی شد!
1060
۲۸