می دونم با منی بازم

خدا تو اوج خوشبختی

چرا دستامو ول کردی؟؟؟

چرا ابلیس و آوردی؟؟؟

چرا آبامو گل کردی؟؟؟

خدابرگردو بامن باش بیا آغوشتو میخوام

دارم حس میکنم سرده بدون تو همه روزام

خدا آرامش من کو؟؟؟

ببین طوفانیه حالم ؟!

یه دریای ،پراز موجم

یه سونامیه ،تو فالم

می دونم بامنی بازم محاله (ب)شَم فراموشت

خدابرگردو دنیامو برش گردون به آغوشت

https://www.academytaraneh.com/79928کپی شد!
1011
۴۳