بدون عنوان

گذاشتی رفتی و من هم

تموم شب نمی خوابم

یه کم فرصت بده شاید

فقط امشب رو بی تابم

فقط امشب دلم سرده

تو زود از خاطرم میری

بمون عادت کنم کم کم

که دستامو نمی گیری

الآن زوده بفهمم که

دلت پیش یکی دیگه س

که خیلی وقته باهاشی

همه چیز، اون که اون میگه س

بذار باور کنم آروم

که عشقا زود می میرن

الآن فک می کنم هستی

همه دارن دروغ میگن

نمیدونم چرا دائم

به یاد خاطره هاتم

هنوزم پیش من هستی!

هنوزم میگی باهاتم!

نگاهم سمت در مونده

تو توی عکس می خندی

منم خوابم گرفت و تو

درو آروم می بندی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7983کپی شد!
673
۱۰