احساس

احساس من میگه همینجایی
اما تو از احساس من دوری
موندن تو تقصیر تقدیره
باید بری اینجوری مجبوری

این فاصله جونمو میگیره
غرورتو نشکن و حاشا کن
نگو چه احساسی به من داری
فقط سقوطم رو تماشا کن

نگاه تو مبهوت من نیست و
یه جایی پشت من رو [داری] میبینی
از این دلخوش شدن سهمم فقط گریه ست
تظاهر کن فقط دیوار میبینی

برو فکر کن به تو حسم عوض میشه
منم یک بار احساسم رو بشناسم
ولی فکر میکنم حسم دروغ میگه
تو باید باشی تا من عاشقت باشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: