امید

باز صدای بارون
پشت پنجره سکوتِ من
صورتم غم زده

بارش خاطرات
دوباره ، چشم های خسته ام
پِلک های نم زده

بازعطسه می کنم
خم میشم و میشکنه دلم
سرده هوای تو

ولی صبر می کنم
که لحظه ای خدا بخواد منو
فقط برای تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79803کپی شد!
1485
۲۳