تک ستاره ی شب های تیره …

دل من ز دنیا سیره
دل من داره میمیره
دیگه طاقت نداره
که بی تو بمونه ای یار

دل من ز دنیا سیره
دل من داره میگیره
همه ی هستیم داره میره
بی اینکه به من چیزی بگه

ای خدایا برس به حالم
که دیگه طاقت ندارم
دیگه نمی تونم نفس بکشم
چون نفسم از زندگیم رفته

ای تک ستاره ی قلب من
بتاب به شب های تیره ام
شب های تیره ی قلبم رو
بکن روشن با نور خود

حالا که به وجود تو ای یار
بیشتر از هر وقتی نیاز دارم
رفتی و منو تنها گذاشتی
بگو چرا بر نمی گردی

https://www.academytaraneh.com/79633کپی شد!
914
۱۸