… ( تقدیم به امام زمان )

میبینی آقا روزگـــــــــار بی تو
لبریزه از اشکــــای دلتنگــــــــــی
یه چاهو یه مسجد شدن مهدی
مَردُم عجیب دارن دل ِ سنگی

توو ذهـــن این مَردُم فقط اینه
آقا ، میگن تو تووی یه چاهی
از بچگی توو گوششون خوندن
یک مشت خیالات بافی واهی

زجر آوره وقتـــــی که میبینم
مَردُم فقط ایمان به چاه دارن
جای دل تو توو دل ِ مســـــجد
بیشتر خدا می دونه راه دارن

فرقــــی ندارم با همه من هم
مثل بقیه یه خـــــــــــدا دارم
که چیزی درباره ش نمیدونم
تازه همیشــــه هم طلب کارم

شرمندتم آقا ولـــــی هر بار
خواستم نشونیتو بلد باشـــــم
هر آدرسی دادن فریب بودو
مجبور شدم که دیگه بد باشم

کاشکی که این جمعه بیای آقا
سرباز نداری ، آره مـــــی دونم
اینجا یه مشت کوفی تبار دارن
واســـــــت دعای ندبه میخونن

https://www.academytaraneh.com/79407کپی شد!
879
۵۵