زنم اما یه مجنونم

ببخش تقصیر من نیس که دل من عاشق اونه
میخوای باتو بمونم من میگی اون بام نمیمونه
درسته که تو میمونی میدونم تا تهش هستی
ولی من دل به اون بستم همونطور که تو دل بستی
بزار غم سهم ما باشه قبول کن مرد و مردونه
تو با رویای من خوش باش منه تنهای دیوونه
بزار من هم با یاد اون خوشی تو خاطرم باشه
نمیشه تووی دستامون هوای عشقمون جاشه
منو تو هر دو همدردیم دل دنیا چقد سنگه
نمیفهمه نمی دونه دلامون واسه کی تنگه
تو توو قلبت منو داری منم فکره یکی دیگه
چقدر بی رحمه این دنیا چرا املای درد میگه
چه اجباره که بنویسیم چرا پشت ماها زوره
چرا اونکه دوسش داریم یه دنیا از ماها دوره
ببخش اما کم اوردم نمیشه مال تو باشم
منم مجنونو دیوونه م نخواه از من که لیلا شم
زنم اما یه مجــــــــنونم همه دنیای من اونه
نمیمونم کنار تو اگـــــــــــــــــــر اونم نمیمونه
ما هردو سهممون اینه قبول کن تا که تنها شیم
شاید تقدیر ما اینه جدا از عشقمون باشیم

https://www.academytaraneh.com/79290کپی شد!
1343
۷۶