سراب

ببین دریا شده چشمات
ببین بدجور دلتنگی
با تشویشی که تو داری
چرا ساکاتو میبندی؟
مگه اینجا همون خونه نبوده
که روزی پای اون تو جون می دادی؟
میگفتی آخر دنیام همین جاست
نگو دنیاتو ، تو ارزون میدادی
بیا برگرد راه رفتنی نیست
اینایی که تو میبینی سرابه
از اینجا تا ته دنیا بگردی
میبینی مثل کابوس یه خوابه .
ببین دریا شده چشمات
ببین بدجور دلتنگی
با این حالی که تو داری
چرا ساکاتو میبندی؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79243کپی شد!
1119
۲۶