کاشکی هنوز بچه بودم !

کاشکی هنوز بچه بودم تو عالم نقاشیا
تا که می رفتم دوباره تو قصه های پریا

دلتنگ اون روزا شدم روزای خوب بچگی
لبخندای بی انتها با قلب پاک و سادگی

خالا که دیگه دلامون ساده که نیست سنگی شده
اون آدم ساده ببین مث یه گرگ وحشی شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79112کپی شد!
737
۱۳