میسپرمت دست خدا

میرم از این شهر غریب میسپرمت دست خدا
خواست تو این نیست میدونم،اما باید بشیم جدا

قسمت ما اینه گلم گریه نکن مرگ خودم
ببخش که توی این روزا انقده با تو بدشدم

باوربکن که قصدم از،این کارا جز خیر تو نیست
تو قلب تیکه پاره ام هیچکسی هم غیر تو نیست

دلم میخوادپیشت باشم اما اینو خوب میدونم
سهم توهم غصه میشه اگه کنارت بمونم

بودن من تو این خونه چیزی نداره جز عذاب
ممکنه سقف غصه هام روی سرت بشه خراب

تو انقدر خوبی ،گلا کنار تو غم ندارن
چشات یه حالی داره که چشای من کم میارن

با اینهمه منو ببین آدمی نامرد و بدم
به عشق پاک و صادقت مهرخیانت و زدم

شرمنده ام من به خدا که انقده برات کمم
لیاقتت رو ندارم بذار برم با این غمم

وقتی دارم جمع میکنم خاطره هامو از خونه
نگا نکن به چشم من به خدا این دلم خونه

میخوام به آغوش بکشم تورو تو آخرین نگاه
پیشت بیام من دوباره؟؟ازم نخواه ازم نخواه

این آخرین دقایقه مواظبش بمون خدا….
میسپرمش دست خودت میرم ازش میشم جدا…

https://www.academytaraneh.com/7904کپی شد!
825
۲۲