هوای گریه …

دستای گرمت شده هستی من
بدون تو از همه دل می کَنم
وقتی که نیستی پیش من دلم رو
به جاده ها ی بی کسی میزنم
امیدم اینه که یه روز بیای و
دستای سردمو بگیری محکم
بمونی تا همیشه پیش قلبم
بشی واسم یه تکیه گاه محکم
بدون تو خیلی دلم میگیره
صبوری تو قلبمو شکسته
سک.تتو بشکن و بررگرد پیشم
مرهمی شو واسه این دل خسته
با رفتنت دل منو شکستی
آخه چرا عشق منو نخواستی
گذاشتی که تنها بمونم اینجا
واست غریبه شدم… راستی راستی
به جون تو دیگه طاقت ندارم
بدون تو سیاه روزگارم
بیاببین غرورمو شکستم
ببین چقد هوای گریه دارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/78971کپی شد!
852
۷