پایان

به تو نگاه میکنم هر شب شبیه ماه نو/ شده شبیه زندگی نگاه من به عشق تو/ باز از خودم رها شدم، شدم اسیر اون چشا/ همون چشای روشنت، همون چشای بی ریا**** بگو که تو پاداش کدوم گناه منی؟!/ بگو که تو پایان شب سیاه منی/ بگو به من این احساس یه حس مشترکه/ تو دوای دردای دل زیاده خواه منی**** از حالا تا آخر عمر ماهم همیشه کامله/ تا با منی دلم خوشه، میگذره هر چی مشکله….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: