کنارم باش

وقتی به تشویشِ دلم
وقتی که محتاجِ توام
بیا بشین کنارِ من
اینجور منو رها نکن

فقط ببینم پیشمی
سایه ت بیوفته رو سرم
گریه م شاید بیشتر بشه
اما تو اعتنا نکن

آروم بمون، چیزی نگو
باید کمی شکوه کنم
فقط میخوام که بشنوی
لطفا منو صدا نکن

آرامشِ حضورِ تو
برام کفایت میکنه
ببین به اِلتماستم
اینقدر دلو رسوا نکن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/78625کپی شد!
987
۲۸