عشق اشتباهی

میدونم تو هم مثل من عاشقی
میدونم دلت پره از خاطره
ولی خواهشا رفتی از پیش من
یه کاری کن این قصه یادت بره

نمیخوام یه لحظه بهم فکر کنی
دیگه کافیه ذهنتُ پاک کن
فراموش کن خاطرات خوشُ
من و اسمَمُ یادمُ خاک کن

حرومت بشه اون روزایی رو که
واسه خاطرت با همه بد شدم
برای رسیدن به فردای تو
زدم خاکی و بی هوا رد شدم

نمیدیدم این روزُ که شیر شی
بهم رو کنی و بگی حقته
"مگه من بهت گفتم اینجا بمون"
"که حالا نمیری میگی سختته"

قبوله برو دیگه هم برنگرد
برو با همونکه دلت پیششه
فقط واسه من شاخ و شونه نکش
تنم خسته از این همه ترکشه

واسم سخته اینجوری ترکم کنی
واسه تو ولی راحته راحته
معطل نکن خیلی دیرت شده
چشام خیلی وقته که به ساعته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/78416کپی شد!
816
۲۲