وصیت

میخوام شبی که میمیرم
کسی کنارم نباشه
من باشم و خدا باشه
غمی به کامم نباشه

میخوام شبی که میمیرم
آسمونم آبی باشه
کنار باغچه ی دلم
یه حوض مرغابی باشه

میخوام شبی که میمیرم
از غصه ها جدا باشم
زمین کسی باهام نبود
میرم که باخدا باشم

https://www.academytaraneh.com/7837کپی شد!
690
۱۱