ک و د ت ا

پیشم بمون دارم بهت بدجوری عادت می کنم
هرجای دنیا که برم با تو حکومت می کنم
پیشم بمون دنیای من بی تو همیشه شاد نیست
هیچکی به اندازه ی من نسبت به تو معتاد نیست
تو مثل بارونی برام ،رو غصه های من ببار
با عطر خوشبوی خودت،دنیا رو از پا در بیار
این حقمه تو زندگی آرامشو از تو بخوام
با بودنت آشوب کن من عاشق این کودتام

من بی تو کامل نیستم،احساسمو تکمیل کن
این عشقو بر کل جهان با بودنت تحمیل کن
من واسه موندن پیش تو شهرو به آتیش می کشم
این کمتر از یک جنگ نیست، من عاشق این شورشم

تو مثل بارونی برام، رو غصه های من ببار
با عطر خوشبوی خودت دنیا رو از پا در بیار
این حقمه تو زندگی آرامشو از تو بخوام
با بودنت آشوب کن، من عاشق این کودتام

*"من بی تو کامل نیستم" : این عبارتو قبلا توی یکی از ترانه های استادم خانم حمیده غفوریان خوندم ولی نمیدونم من زودتر این ترانه رو گفتم یا ایشون..امیدوارم سوءتفاهم نشه و از ایشون هم معذرت خواهی می کنم.

*شاید این آخرین ترانه ی من و آخرین بهانه برای حضورم در آکادمی باشه.تا ببینیم چی پیش میاد

یا حق

از این نویسنده بیشتر بخوانید: