***یه توفان توو راهه تو باور نکن***

واسه درکِ دردی، که تو قلبمه
فقط کافیه دستمو لمس کنی
بفهمی چقد سرد و بی حوصلم
چقدسخته توبغض نفس حبس کنی

تظاهر نکن فکرمی روز و شب
سکوتت منو از تو سرد می کنه
میخوام بشکنم این طلسمُ ولی
یه حسی منواز توطرد می کنه

ازاین عشق وتقدیر بَد پیرشدم
شبیه یه مردی که صد سالشه
به حدی رسیدم نفهمه کسی
یه مرد جزسکوتش چی توفالشه

یه دریا سکوت حبسِ توحنجرم
با دستام یه سد رو گلوم میکِشم
می ترسم که توفان شه سَد بشکنه
نتونم حریف سکوتم بشم

سکوتت هوامو خراب می کنه
به من حق بده بغضمو بشکنم
یه توفان تو راهه تو باور نکن
یه عمره با اشکام قدم می زنم

رسیدم تهِ خط، عذاب می کِشم
همین روزا بغضت خَفم می کنه
باید خاطراتت فراموش شه
آخه فکر تو اذیتم می کنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: