وقتشه رسواشی

عشقمو بازی دادی
محال ساکت بمونم
حاضرم جونموبدم
تا که بی کست کنم

زدی داغونم کردی
می گفتی که بختشه
گفتم آروم نمی شینم
بدون حالادیگه وقتشه

پشت سرت نفرینمه
ریشها تو آتیش میزنه
زمین خوردی جایی
بدون همش از آه منه

زدی داغونم کردی
می گفتی که بختشه
گفتم آروم نمی شینم
بدون حالادیگه وقتشه

حالا دیگه وقتشه رسواشی
وقتشه به پریشونی مبتلاشی
وقتشه که دستاتو من رو کنم
نتونی که توهیچ دلی جاشی

خدا ازت بگذره من نمیگذرم
کاری کنم تاابد بی کسوتنهاشی
دعا می کنم یه روزی توهم
درد خیانت رو بچشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: