پرواز من و تو

احساسِ خوبی دارم
از غم وغصه خالی
دارم که پر می کشم
از تقدیرِ پوشالی

احساسی که پنهون نیس
بی قراره یه یاره
گمونم یارم اینبار
فصلِ دلش بهاره

ما هر دو آزاد شدیم
خوشحالِ یه پروازیم
ما هردومون یه عمره
هم خونُ هم آوازیم

زندگیه دیروزم
تکرار میشد از عادت
میدونم که اون روزا
میرفت تا بی نهایت

حالا دیگه احساسه
از جنسِ دلتنگی نیس
دیگه دل از رو تکرار
بارونی ُ زنگی نیس

ما هر دو آزاد شدیم
خوشحالِ یه پروازیم
ما هردومون یه عمره
هم خونُ هم آوازیم

گاهی پروازِ من و تو
رهایی از ویرونیه
گاهی پروازِ من و تو
آغوش همزبونیه

پرواز من و تو……………

https://www.academytaraneh.com/77736کپی شد!
788
۱۲