یه روز میفهمی

اینا تقصیر خودت بود ، که دیگه منو نداری
جای شونه هام دوباره ، سر روی دیوار میذاری
تو خودت کردی خیانت ، تو خودت خواستی جدا شیم
خواستی که واسه همیشه ، بریم و از هم رها شیم
صورتم از گریه و خیسو ، دنیا رو سرم خرابه
دیگه بسمه بی احساس ، دروغات نقش بر آبه
چی شد که بریدی از من ، منی که دل به تو دادم
من به تو وابسطه اما ، گفتی از سرت زیادم
دیگه هیچوقت نمیتونم ، چشای تورو ببینم
یا حتی واسه یه بارم ، پای قصّه هات بشینم
میدونم یه روز میفهمی ، که تو با دلم چه کردی
اون روزا که دیگه نیستم ، پُره از غصّه و دردی

https://www.academytaraneh.com/77700کپی شد!
1200
۱۶