برو ردشو

خلاصم کن از این احساس خلاصم کن بگو میری

نمیتونم ببینم که داری جون میدی میمیری

خلاصم کن از این احساس برو بگذر از عشق من

برو بگذر از این مُرده رسیده نوبت رفتن

تا وقتی با همیم دنیا-برای هر دومون سرده
برو ردشو نذار عشقت-به سمت خونه برگرده
تا وقتی با همیم دنیا-نمیذاره که خوش باشیم
یه عمری پیش هم بودیم-حالا باید که تنهاشیم

تمومش کن برو دیگه تمومش کن که من خستم

خودم میگم برو اما به احساس تو وابستم

به این احساس سردرگم به چشمای تو مدیونم

بهت میگم برو اما خودم اصلا نمیتونم

تا وقتی با همیم دنیا-برای هر دومون سرده
برو ردشو نذار عشقت-به سمت خونه برگرده
تا وقتی با همیم دنیا-نمیذاره که خوش باشیم
یه عمری پیش هم بودیم-حالا باید که تنهاشیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: