دست تو چیز کمی نیست

دست تو چیز کمی نیست
وقتی اشکامو می چینه
وقتی که میوه ی بغضم
روی صورتم می شینه

دست تو چیز کمی نیست
وقتی دستامو می گیری
واسه دستای فقیرم
یه بهشت بی نظیری

نباید دستاتو دست کم گرفت،وقتی بازم آخرین پناهمه
وقتی پایان تمام قصه هام،حسرت دستای چش به راهمه

دست تو چیز کمی نیست
وقتی که رو شونه هامه
وقتی که مث یه چشمه
جاری از ترانه هامه

دست تو چیز کمی نیست
وقتی آغوش تو بازه
وقتی فاصله ندارم
با یه زندگی تازه

نباید دستاتو دست کم گرفت،وقتی بازم آخرین پناهمه
وقتی پایان تمام قصه هام،حسرت دستای چش به راهمه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77647کپی شد!
803
۲۰