دروغای شیرین

غم و غصمو به تو گفتم
تموم عشقم تویی جفتم
تموم اشکات یه فریبه
نشستی کنار اون غربیه
چی رو می خواهی ثابت کنی
عشق تازه رو از کجا پیدا کنی
اره این من بودم که گول حرفا تو خوردم
دروغای شیرینی که می گفتیو باور کردم
از تو عشقت خیلی بیزارم
تلافی می کنم اگه باشی کنارم
خستم از رویاهایی که می دیدم
هر شب با یادت از خواب می پریدم
من برای عشقمون کم نذاشتم
چه روزای تاریک و سردی داشتم
اینو یادت باشه همیشه یکی مثه تو میشه
یکی مثه تو پیدا میشه اینو یادت باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77613کپی شد!
845
۲۳