روز جفا

خورشید و ماه زینبو
بر روی نیزه می برند
رقیه ی سه ساله رو
با تازیانه می زنند
————————
بیمار تب دار و ببین
با غل و زنجیر می برند
خیمه ها رو مثل دلا
از کینه آتیش می زنند
————————
غروب خورشید زمین
شیحه ی اسب بی سوار
منظره ی آتیش و خون
گریه ی کودکان زار
———————-
پرده ی عصمت زمین
دریده از ظلم و گناه
رحمی نمونده تو دلِ
این آدمای روسیاه
———————–
بغض غمت امام حسین(ع)
عقده شده توی گلوم
مهدی(عجل …) تو نیومدو
عمر من اما شد تموم
———————–

از این نویسنده بیشتر بخوانید: