اگه…

اگه کم شدی از غصه
اگه طعمِ گریه تلخه
اگه اوضاع به کامت نیس
بدون که دنیا میچرخه

اگه رنگِ گذشته ها
یه رنگِ تیره و سرده
بدون که با غصه خوردن
گذشته بر نمی گرده

اگه دنیات یه زندونه
یه زندونی که بی مرزه
بدون که این دو روزِ عمر
به غم بودن نمی ارزه

اگه از زندگی سیری
اگه بهونه میگیری
بدون که از بهونه ها
توی لحظه هات میمیری

باید مثِ دریا باشی
نا محدودُ بی اندازه
که با هر هجومِ موجی
جون میگیره ، نمیبازه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: