من و این دل

قبل از هرچیز بگم این کار یک مقدار تخیل پردازی شخصی هست بین خودم و دلم.
گفتم بگم که بعدا نگید بابا مگه دل فکر میکنه، حرف میزنه، مگه آدمه!!!
البته شاید هرکدوم از ماها دچار این حال و هوا بشیم.

نام ترانه: من و این دل
۱۱ آبان ماه ۱۳۹۲

از روز رفتنت میگم / به این دل لجباز من
بَسه دیگه دلتنگی و / فکرکردن دیگه قَدِغَن
از تو دارم بَراش میگم / تا یه کمی کوتاه بیاد
میگم بابا تموم شدش / اون رفته دیگه نِمیاد
حالا کجاست پیش کیه / پیش یه ازما بهتَرون
محاله برگرده پیشت / فکرش رو از سر بپَرون
سبزی های زندگیتو/ به عشق اون گِره نزن
مدام رو بوم تنهایی / نقش یه خاطره نزن
میگم بهش دست بکش از/ دل مُردگی های غلط
به بار پاشو خودت بیا / بگو تموم شد، ته خط
بگو که سهم من و تو / از عاشقی یه حسرته
دُرسته که تلخه واست / اما بدون، حقیقته
از عشق نو براش بگو / تا بدونه دلت کجاست
شاید که باورش بشه / پای تو موندن اشتباست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: