شعر من افسردس

ی چیزی شبیه آتیش،قلب من میسوزه
یکی این فریا د رو لبم میدوزه
از ی حسه وحشت سروپا لبریزم
داغه داغم انگار تو تنم میسوزم
خواهرم ناراحت، مادرم غمگینه
یه چیزی توی دلم بد جوری سنگینه
ی چیزی مث زخم یه چیزی مث درد
یکی همرنگ شبه به خودش میگه مرد
یکی بازم گشنس،روزاشو میشماره
ملای محلمون بازهم بیکاره
شعر من افسرده، دل من میسوزه
که باز این فریادو به قلم میدوزه

(با تشکر از دوست خوبم آقای امین ترابی)

https://www.academytaraneh.com/7750کپی شد!
1201
۲۱