عطــــــر تــــــــــو…

گاهــــــی سکــــــوتم لحنش آشوبه

گاهــــــی دلم ابـــری میشه حالش

گاهــــــی گلــــــــــومو بغض میگیره

گاهـــــــی پناهــــم میشه یه بالش

 

آهنگــــــی از بغضـــــــــــای تکراری

هر روز می پیچه تو این خـــــــــونه

هر روز ِ این زن غــــرق غم هاشه

با بــوی عطــــــــری که نمی مونه

 

این قاب عکس از صورتــی خنــدون

یادآور عشقــــــــــــــی کهنســـاله

عشقـــــــو به قعـــر چاه غم نسپار

من راضی ام به عمــــــق این چاله

 

هر شب توو تنهــــــایی ِ این دستا

هی دردهــامو توو پتــــــــــــو کردم

دنبـــال یک ارزن وفـــــــــــــــــاداری

توو هـــــــــر دلی رو جستجو کردم

 

امشب کنار سفــــــــــــره مهتاب

پلکای خیســــــــــم روو به بارونـه

بیهـــــــــــوده می بندم درارو مـن

نه بــــــــوی عطــــــــر تو نمیمــونه…

https://www.academytaraneh.com/7744کپی شد!
1127
۲۸