تمنا میکنم برگرد

تمنا میکنم برگرد
بدون تو نمی مونم
تو این روزای دل مرده
دیگه با غم نمی تونم
یه عمره از تو می خونم
ولی چیزی نمی دونی
تموم عمر دلگیرم
چرا پیشم نمی مونی
تمنا می کنم برگرد
روزامو گریه پرکرده
تواین اوضاع وامونده
دلم باغصه سرکرده
چقدرپردرده این روزا
غمت سنگینه رو دوشم
تو دنیامو ترک دادی
من اینجا سردو خاموشم
تو آینه عکسمو دیدم
تو پیرم کردی دیوونه
ودایم اشک میریزم
دلت اینو نمی دونه؟
چقدتقدیربی رحمه
توبا این غصه همدستی
هنوزم مثبت اندیشم
تورویا پیش من هستی
باز از یاد تو پر میشه
تموم ذهن واین جونم
تمنا میکنم برگرد…..
دیگه باغم نمی تونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: