بخند

وقتی نفس کم میارم
وقتی که مرهم ندارم
وقتی که تا صب بیدارم
بخند به خاطر دلم

وقتی میشه نجات بدی
این دلو از دستِ بَدی
بازم بهش خنده بدی
بخند به خاطر دلم

وقتی همه برام کمه
وقتی دلم پر از غمه
وقتی که خنده مرهمه
بخند به خاطر دلم

وقتی دوباره با منی
معنی ناب موندنی
مث ستاره روشنی
بخند به خاطر دلم

وقتی که دنیا قفسه
وقتی که بودنت بسه
وقتی که خندت نفسه
بخند به خاطر دلم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: