بی رحم تر …

با من غریبگی نکن با من تو این جوری نباش

بی زارم از این حس تو با من یه جور دیگه باش

شاید برات تکراریم یه آدم همیشگی

بیرحمی این اتفاق بی رحم تر این زندگی

سرد نگاه تو به من دستامو تو پس میزنی

تنها تو وقت گریه هام رو شونه هام دس میزنی

احساس تو دوره ازم کنار من میشینی و

من آرزو دارم بگی داری من و میبینی و

میفهمی من ناراحتم میفهمی تنهاتر شدم

از وقتی با من نیستی میفهمی لاغرتر شدم

با من تو اینجوری نباش دنیا هم اینجوری نبود

سخته که خاطراتمون گم شه تو گنبد کبود

با من تو اینجوری نباش امروز من پر خواهشه

دنیایه ما میچرخه و فردا پر از آرامشه (کیوان اخوان حریری)

https://www.academytaraneh.com/7730کپی شد!
644
۱۶