توبرام یه تکیه گاهی

بسم الله الرحمن الرحیم
تو برام یه تکیه گاهی چراازمن دور دوری
توبرام عزیزترینی تو یه کوه پر غروری
توهمون فصل بهاری تو مثل نفس می مونی
توتوآسمون قلبم واسه من رنگین کمونی
تویه حسی یه حس مبهم که تو قلب من میگرده
تو برام قشنگ ترینی دل من هواتو کرده
تویه احساس قشنگی واسه این عاشق غمگین
گرچه از من دور دوری واسه دردام تویی تسکین
تویی باران بهاری امامن کویر لوتم
واسه یه قطره بارون پر زباد وسکوتم
منم اون تاریکی شب تویی اون ماه شبونه
بیا واسم روشنی باش بیا ونگیر بهونه
بیاتا به خاطر تو دنیارواز نوبسازم
جلوی این همه عاشق به عشق پاکم بنازم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: